Contact

Quantitative Biomedical Research Center

H9.124
5323 Harry Hines Blvd.
Dallas, TX 75390
Phone: 214-648-4003

Our Team

shidan wang

Shidan Wang

Author & Developer

Shidan.Wang@utsouthwestern.edu

ruichen rong

Ruichen Rong

Data Scientist

Ruichen.Rong@utsouthwestern.edu

guanghua xiao

Guanghua Xiao

Corresponding Author

Guanghua.Xiao@utsouthwestern.edu